Zásady ochrany osobných údajov

Prevedzkovateľ webovej stránky podla zakona č.18/2018 Zz.o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR:
Imrich Lipták Terazzo kamenárstvo
Šarišske Sokolovce 32,08266
IČO 34814132
Bližšie informácie na prevadzke firmy.